V moderním světě se s rozvojem průmyslu a rostoucí spotřebou stává nakládání s odpady naléhavým problémem. Koncept rozšířené odpovědnosti výrobce se jeví jako účinné řešení, jehož cílem je přenést odpovědnost za nakládání s odpady na výrobce. Tento článek se zabývá tímto přístupem do hloubky, zkoumá jeho výhody, strategie provádění a potenciální dopady na životní prostředí. […]

Co znamená zkratka EPR? Zkoumání významu a důležitosti Read More »