Ve světě ekologie se pojmy “biom” a“ekosystém” často objevují v diskusích o rozmanité krajině naší planety a složitých vztazích mezi živými organismy a jejich okolím. Tyto pojmy spolu sice souvisejí, ale mají odlišný význam a důsledky. Pojďme se ponořit do hloubky těchto pojmů a odhalit nuance biomu a ekosystému. Biom vs. ekosystém Biom: Velkolepá tapiserie […]

Biom vs. ekosystém: Zkoumání rozdílů Read More »